29/01/2021

Compensatiepremie eigenaars van zonnepanelen

Compensatiepremie voor eigenaars van zonnepanelen met (terugdraaiende) digitale meter.

Eerst vernietigde het Grondwettelijk Hof het principe van de terugdraaiende teller voor eigenaars van zonnepanelen met een digitale meter. Dat betekent voor ongeveer 101.000 groene investeerders een financieel verlies en wrang gevoel.

Vervolgens kwam de Vlaamse Regering op vrijdag 15 januari 2021 tot het akkoord dat er een financiële compensatie komt voor eigenaars van zonnepanelen die hun investering tot op heden nog onvoldoende konden terugverdienen.

De gedupeerden kunnen over enkele maanden hun financiële compensatie aanvragen bij de Vlaamse overheid. Het is de bedoeling om deze financiële compensatie in het najaar van 2021 uit te betalen.

Update 19/07/2021: Investeringspremie voor zonnepanelen aanvragen kan vanaf 20 juli 2021!

Drie belangrijke punten voor de aanvraag:

  1. Wie nu al een digitale meter heeft, kan de retroactieve investeringspremie aanvragen.
  2. Wie al een digitale meter heeft, heeft 6 maanden tijd om de aanvraag te doen.
  3. Indien u recent een gebouw met zonnepanelen heeft gekocht of verkocht, kijkt u best na wie dan recht heeft op de premie. De rechthebbende is namelijk diegene die eigenaar was van het gebouw op 1 maart 2021.

Ook de extra maatregelen zijn goedgekeurd:

De uitrol van de digitale meter:

Prosumenten krijgen vanaf een digitale meter volgens de normale uitrolplanning. Die zal op een geografische manier verlopen. Dus gemeente per gemeente. Hierdoor zal de efficiëntie van de uitrol verhogen!

De premie voor thuisbatterij:

De premie voor een thuisbatterij werd vanaf 1april verhoogd. Alsook de opgelegde injectielimiet verdwijnt voor aanvragen vanaf 1 april.

Nieuwe premie voor slimme sturing:

Voor eigenaars van een warmtepomp of een elektrisch boilers of een accumulatieverwarming, is het belangrijk om het gebruik van de apparaten zo goed mogelijk in te zetten op momenten op de goedkoopste momenten van de dag.

Een nieuwe REG-premie wordt ingevoerd om de aankoop van deze sturingsapparaten te ondersteunen. Via maakjemeterslim.be kan u een een lijst vinden met sturingsapparaten die in aanmerking voor de premie.  Deze bedraagt 50% van het factuurbedrag, met een maximum van 400 euro.

Maximaal 4.360 euro terug.

De vergoeding is gemaximaliseerd op een piekvermogen van 10 kilowattpiek. De hoogste compensatie bedraagt daarmee 4.360 euro. Voor de 101.000 gezinnen die vorig jaar zonnepanelen in gebruik hebben genomen, bedraagt de compensatie 327 euro per kilowattpiek.

Retroactieve investeringspremie

Om te kunnen genieteen van de retroactieve investeringspremie moet uw zonnepaneleninstallatie in dienst genomen zijn (datum AREI-keuringsverslag) in de periode van 1 januari 2006 tot en met 31 december 2020 én beschikken over een digitale meter.

Uw aanvraag moet ingediend zijn 6 maanden na de plaatsing van de digitale meter. Indien er bij u echter in begin 2021, in 2020 of vroeger al een digitale meter geplaatst werd, moet uw aanvraag ingediend zijn uiterlijk 6 maanden vanaf de inwerkingtreding van het besluit van de Vlaamse Regering over de retroactieve investeringspremie (april/mei 2021).

Onderstaande tabel bevat de compensatiebedragen voor de verschillende kalenderjaren. Een belangrijk aandachtspunt indien men in aanmerking wil komen voor de compensatie is dat de zonnepanelen reeds aangemeld moeten zijn bij de distributienetbeheerder (Fluvius).

Compensatiepremie voor eigenaars van zonnepanelen met klassieke meter.

Ook eigenaars van zonnepanelen die over een klassieke meter beschikken, krijgen op het moment dat de installatie van de digitale meter uitgevoerd wordt, de mogelijkheid om een retroactieve investeringspremie aan te vragen en dit tot 31 december 2025. Het voorziene bedrag hangt af van het jaar van indienstname van de installatie én van het jaar waarin de vervanging van de klassieke Ferrarismeter door de digitale meter gebeurt.

De retroactieve investeringspremie wordt berekend in functie van het geïnstalleerd piekvermogen (in kWp) van de zonnepanelen, volgens een vaste vergoeding (euro per kWp).

Het prosumententarief valt automatisch weg onmiddellijk na de installatie van de digitale meter.

Daarnaast kunnen prosumenten ook een terugleververgoeding krijgen van hun energieleverancier voor de elektriciteit die ze injecteren, meer informatie op de website van VREG.

Vragen over uw installatie?

Contacteer ons gewoon en vraag snel een eerlijk advies via het contactformulierOnze energie-experts gaan samen met u op zoek naar de béste oplossingen.

    Handige links

    Meer weten?

    Onze energie-experts helpen u graag verder.