Werking

De werking van zonnepanelen

De omzetting van licht naar stroom.

Het fotovoltaïsch effect

Zonlicht, halfgeleidend materiaal, bekabeling, een omvormer en een groenteller. Meer hebt u niet nodig om zonne-energie om te zetten in bruikbare groene stroom. Een zonnepaneel is een verzameling van zonnecellen (fotovoltaïsche cellen) die met elkaar in serie zijn verbonden.

Elke zonnecel is opgebouwd uit verschillende dunne laagjes halfgeleidend materiaal zoals silicium. Valt er zonlicht op het halfgeleidende materiaal? Dan ontstaat er een spanningsverschil tussen de lagen waardoor er elektrische gelijkstroom gaat lopen. Die gelijkstroom wordt via de bekabeling naar uw omvormer gevoerd en daar omgezet in wisselstroom. Het resultaat is duurzame, ecologische en economisch interessante energie.

Uw groene stroom:
direct verbruiken of opslaan?

De wisselstroom vanuit uw omvormer stroomt via uw groene stroommeter naar uw zekeringkast. De elektriciteit die u nodig hebt, gaat van daaruit direct naar het elektriciteitscircuit van uw woning of bedrijfsruimte.

Wekt u meer op dan u verbruikt?
Hebt u meer stroom nodig dan u opwekt?

Groene stroom rendeert

Uw Verisol-installatie zo berekend dat uw verbruik en productie op jaarbasis vrijwel in evenwicht zijn. Zo geniet u het hele jaar door van gratis groene stroom.

Advies op maat?​

Onze energie-experts helpen u graag verder.

    U hebt interesse in: