14/04/2022

Premie voor een warmtepomp.

Als u in een woning of een appartement een warmtepomp laat plaatsen door een gecertificeerde installateur, dan kunt u daarvoor bij Fluvius een premie aanvragen.

De warmtepomp: een slimme keuze.

Een warmtepomp is een milieuvriendelijk alternatief voor de klassieke verwarmingsinstallatie. De pomp haalt warmte uit de grond, het water of de lucht. Misschien moet uw elektrische installatie verzwaard worden. Neem vóór de plaatsing van de warmtepomp contact op met uw elektriciteitsnetbeheerder en -installateur.

Heb jij recht op de premie? Voorwaarden:

 • Deze premie wordt toegekend voor woningen, wooneenheden of appartementsgebouwen in het Vlaamse gewest:
  •  die uiterlijk op 31-12-2013 werden aangesloten op het elektriciteitsnet
  • of waarvoor de omgevingsverhunning voor stedenbouwkundige handelingen meer dan 5 jaar voor de datum van de eindfactuur verleend werd, waarbij het gebouw voldoet aan de EPB-eisen en tijdige indiening van de EPB-aangifte.
 • De nieuwe warmtepomp moet geplaatst en gefactureerd worden door een aannemer. Om een premie te krijgen moet u kiezen voor een:
 • Het aanvraagformulier moet bij Fluvius (de elektriciteitsnetbeheerder) aankomen (met eindfactuur vanaf 1-7-2020) uiterlijk 24 maanden na de eindfactuurdatum. Met een eindfactuur tot 30-6-2020 kunt u geen premie meer aanvragen.
 • De warmtepomp moet gebruikt worden voor verwarming van een ruimte én eventueel sanitair water. De premie geldt niet voor een warmtepompboiler, omdat zo’n boiler alleen dient om sanitair water te warmen.
 • Raadpleeg alle voorwaarden en de technische eisen (Europees productlabel, …) waaraan de warmtepomp moet voldoen op het Informatieblad 2020 of 2021 van Fluvius.
 • Sinds 2021 is er een verhoogde premie voor huishoudelijke eindafnemers die op het elektriciteitsdistributienet zijn aangesloten met toepassing van uitsluitend nachttarief.
 • Sinds 2022 werd de premie voor een lucht-waterwarmtepomp of een Hybride warmtepomp aanzienlijk verhoogd.

Procedure.

Een overzicht van de documenten die nodig zijn om de aanvraag in te kunnen dienen vindt u op het Informatieblad 2020 of 2021 van Fluvius.

U kunt de premie bij Fluvius:

Als uw aanvraag wordt goedgekeurd, volgt de uitbetaling binnen de 6 maanden.

Bedrag:

Het premiebedrag is afhankelijk van de soort warmtepomp.

*De Vlaamse Regering heeft op 14-3-2022 beslist dat het premiebedrag voor eindfacturen in 2022 en 2023 nog eens verhoogd wordt bij een lucht-waterwarmtepomp en een hybride lucht-waterwarmtepomp

 • De premie wordt verdubbeld als:
 • Als de premie wordt aangevraagd door de vereniging van mede-eigenaars of door de syndicus voor meerdere wooneenheden, dan kan de premie nooit hoger zijn dan het maximumbedrag per wooneenheid

Uitzonderingen:

Deze premie is enkel cumuleerbaar met de premie voor een warmtepompboiler als de warmtepompboiler eerst geplaatst wordt.

Meer weten?

Onze energie-experts helpen u graag verder.