04/01/2024

Waarom u uw accukachel moet vervangen door een warmtepomp verwarming

Terwijl we ons steeds meer bewust worden van de noodzaak om duurzamer te leven, wordt het tijd om afscheid te nemen van traditionele warmtemethoden zoals accumulatiekachels.

De overstap naar warmtepomp verwarming is de duurzame stap vooruit. Maar dat is niet alles, warmtepompen zijn ook efficiënter en beter voor uw eigen energierekening.

Wat is een accukachel?

Een accumulatiekachel is een verwarmingssysteem dat warmte, geproduceert door een elektrische weerstand, opslaat in een soort verwarmingskern. Deze verwarmingskern is gemaakt van gietijzer, steen of keramiek. De opgeslagen warmte wordt later gebruikt voor het verwarmen van een ruimte tijdens piekuren. Op papier lijkt dit een slimme manier om energiekosten te besparen, maar er zijn aanzienlijke nadelen.

Het concept van het opslaan van elektrische energie voor later gebruik wordt in bepaalde contexten nog steeds als innovatief gezien. Echter, in het huidige tijdperk waar de focus op duurzaamheid ligt, worden accumulatiekachels overtroffen door efficiëntere en moderne verwarmingstechnologieën.

De accukachel, hoewel ooit een stap voorwaarts in de verwarmingstechnologie, wordt nu vaak gezien als een relikwie uit het verleden. Met de snelle ontwikkeling van energie-efficiënte en milieuvriendelijke alternatieven, zoals warmtepompen, is het steeds duidelijker geworden dat accukachels niet meer voldoen aan de hedendaagse normen van duurzaamheid en kosteneffectiviteit.

De nadelen van een accumulatiekachel

In vergelijking met vroeger, zijn er tegenwoordig heel wat nadelen aan accukachels in vergelijking met modernere verwarmingssystemen. Hoewel ooit populair als een economisch alternatief voor stookolieketels, worden ze nu gezien als een kostbare verwarmingsmethode.

Hun hoge elektriciteitsverbruik was in de jaren ’70 tot ’90 niet zo’n groot probleem, gezien de relatief lage elektriciteitskosten in vergelijking met de prijzen van vandaag. Echter, met de stijging van de elektriciteitsprijzen is deze efficiëntie niet meer wat het was. Bovendien neemt, zoals bij de meeste verwarmingssystemen, de efficiëntie van de accumulatiekachels af naarmate ze ouder worden.

Een ander nadeel van accumulatiekachels is dat ze niet goed aansluiten bij het huidige levensritme van veel gezinnen. Accukachels geven de opgeslagen warmte langzaam af gedurende de dag, wat minder ideaal is in huishoudens waar overdag niemand thuis is. Dit systeem paste beter bij de traditionele gezinssituatie waarbij overdag iemand thuis was. Vandaag de dag is dit systeem verre van economisch, waardoor het als een ‘relikwie uit het verleden’ kan worden beschouwd.

Ook zijn de accu’s duur om te vervangen. De apparaten zelf kunnen ook vrij groot en onhandig zijn, wat ze minder geschikt maakt voor kleinere ruimtes.

Wat is een warmtepomp?

Een warmtepomp is een slim apparaat dat energie gebruikt om warmte van de ene plaats naar de andere te verplaatsen, in plaats van deze rechtstreeks te genereren. Dit maakt ze zowel milieuvriendelijk als kosteneffectief. Warmtepompen spelen een rol in de moderne benadering van duurzame verwarming én koeling.

De voordelen van warmtepomp verwarming

De basiswerking van een warmtepomp bestaat uit een vierledig proces dat betrekking heeft op de verdamper, compressor, condensor en expansieventiel:

 1. Warmte absorptie: In de verdamper absorbeert een koelvloeistof warmte uit de omgeving (lucht, water of grond). Deze vloeistof verdampt en wordt een gas.
 2. Compressie: De compressor verhoogt de druk van dit gas, wat leidt tot een toename van de temperatuur.
 3. Warmte afgifte: Het nu hete gas komt in de condensor, waar het zijn warmte afgeeft aan de lucht of water van het verwarmingssysteem van het gebouw. Tijdens dit proces condenseert het gas terug in een vloeibare vorm.
 4. Drukverlaging en afkoeling: Het vloeibare koelmiddel passeert het expansieventiel, waar de druk verlaagt. Dit koelt het koelmiddel af, en het proces begint opnieuw.

Het verschil tussen een accukachel en een warmtepomp

Energiebron

Terwijl een accumulatiekachel afhankelijk is van elektrische weerstand, haalt een warmtepomp energie uit externe bronnen zoals lucht, water of de grond.

Werking

Een accumulatiekachel converteert elektrische energie direct in warmte. Een warmtepomp verplaatst bestaande warmte van de ene naar de andere plaats via een warmtewisselaar

Milileuvriendelijkheid

Afhankelijk van de bron van de elektriciteit kan een accukachel meer of minder milieuvriendelijk zijn. Een warmtepomp is over het algemeen milieuvriendelijker omdat het gebruik maakt van hernieuwbare energiebronnen en veel minder elektriciteit gebruikt om dezelfde hoeveelheid warmte te genereren.

Kosten

Hoewel een accumulatiekachel lager is in aanschafkosten, is deze mogelijk hoger in gebruikskosten afhankelijk van de energieprijzen. Een warmtepomp daarentegen is een hogere initiële investering, maar de operationele kosten liggen lager door een hogere efficiëntie.

Soorten warmtepompen

Er zijn verschillende soorten warmtepompen waaruit u kan kiezen. Elk type warmtepomp heeft zijn eigen toepassingsgebied en voordelen, afhankelijk van klimaatomstandigheden, beschikbaarheid van warmtebronnen en de specifieke verwarmings- en koelingsbehoeften van jouw woning of bedrijf.

 • Lucht-lucht warmtepomp: Deze halen hun warmte uit de buitenlucht en geven die af aan de binnenlucht. Ze worden gebruikt voor ruimteverwarming én -koeling.
 • Lucht-water warmtepomp: Deze onttrekken warmte aan de buitenlucht en gebruiken dit om water te verwarmen, wat vervolgens gebruikt wordt in een centraal verwarmingssysteem en voor warm tapwater.
 • Grond-water warmtepompen of geothermische warmtepompen halen warmte uit de grond via buizen die onder de grond zijn gelegd.
 • Warmtepomp-boiler: Deze produceert op een milieuvriendelijke en energiezuinige manier warm water. Het is ook een perfect alternatief voor een oude elektrische boiler.

Hoe kiest u de juiste warmtepomp voor uw woning of onderneming?

1. Bepaal het type warmtepomp

 • Lucht-water en geothermische warmtepompen zijn geschikt voor de meeste woningen en kunnen worden aangesloten op bestaande verwarmingssystemen
 • Lucht-lucht warmtepompen zijn vooral handig voor ruimtes die zowel verwarming als koeling nodig hebben. Deze warmtepompen zijn alsook een goed en eenvoudig te installeren alternatief voor de accumulatiekachels.
 • Warmtepomp-boilers kunnen standalone worden gebruikt of worden geïntegreerd in bestaande verwarmings- en warmwatersystemen. Ze halen warmte uit de lucht en produceren op basis hiervan sanitair warm water.

2. Beoordeel de isolatie van uw pand

Warmtepompen werken het best in goed geïsoleerde woningen of gebouwen. Zorg ervoor dat uw pand voldoende geïsoleerd is om de efficiëntie van de warmtepomp te maximaliseren.

3. Bereken de benodigde capaciteit

De grootte en capaciteit van de warmtepomp moeten afgestemd zijn op de grootte van uw woning of onderneming en de verwarmings-/koelingsbehoeften.

4. Energiebron en duurzaamheid

Overweeg de beschikbaarheid van energiebronnen. Als u kiest voor een groene energiebron, kan dit de duurzaamheid van uw systeem verhogen.

5. Kosten en budget

Houd rekening met zowel de initiële installatiekosten als de lange termijn operationele kosten. Warmtepompen hebben een hogere initiële kost, maar vereisen lagere werkingskosten. Hierdoor is een warmtepomp zeer rendabel.

6. Lokale klimaatoverwegingen

Het klimaat in uw regio kan invloed hebben op het type en de efficiëntie van de warmtepomp die u kiest.

7. Subsidies en financiële incentives

Informeer naar lokale subsidies en fiscale voordelen die kunnen helpen bij het financieren van uw warmtepomp.

8. Vraag professioneel advies

Overweeg om een deskundige te raadplegen. Een HVAC-specialist kan u helpen bij het bepalen van het meest geschikte type warmtepomp voor uw specifieke situatie.

De warmtepomp prijs

In de eerste plaats lijkt een de warmtepomp prijs duurder dan de prijs van een traditioneel verwarmingssysteem op gas of stookolie. Maar dit is een misverstand! Als u alleen het initiële investeringsbedrag bekijkt, dan vraagt een warmtepomp inderdaad een extra investering in vergelijking met een hoogwaardige gas- of stookolie-installatie. 

Dat verschil ziet u op lange termijn ruimschoots gecompenseerd door de lage werkingskosten en het toprendement van onze hoogwaardige warmtepompen en uw onafhankelijkheid van almaar stijgende energieprijzen. U verdient uw investering in veelvoud terug.

 

De warmtepomp prijs is afhankelijk van verschillende factoren:

 1. Type warmtepomp: Lucht-lucht warmtepompen zijn doorgaans goedkoper dan watersystemen omdat deze meer complexe installatieprocedures vereisen.
 2. Capaciteit en vermogen: Grotere woningen of gebouwen vereisen warmtepompen met een hoger vermogen, wat de prijs kan verhogen.
 3. Merk en kwaliteit: Net als bij andere producten, variëren de prijzen van warmtepompen afhankelijk van het merk en de kwaliteit. Gevestigde merken met een reputatie voor betrouwbaarheid en efficiëntie kunnen duurder zijn.
 4. Installatiekosten: De complexiteit van de installatie heeft een grote invloed op de totale kosten. Grond-water warmtepompen vereisen bijvoorbeeld uitgebreide grondboringen, wat de installatiekosten kan verhogen.
 5. Locatie en toegankelijkheid: In sommige gevallen kunnen de locatie van uw woning en de toegankelijkheid voor installatiewerkzaamheden de kosten beïnvloeden.
 6. Extra systeemaanpassingen: Als uw woning aanvullende aanpassingen nodig heeft, zoals een nieuw leidingsysteem of radiatorupgrades, zullen deze kosten bijdragen aan de totale prijs.
 7. Subsidies en overheidsincentives: In sommige regio’s zijn subsidies of belastingvoordelen beschikbaar voor de installatie van warmtepompen, wat de netto kosten kan verminderen.

 

Warmtepomp premie

Buiten de kost van een warmtepomp, kan het ook zijn dat u een warmtepomp premie kan ontvangen. Omdat dit een milieuvriendelijk alternatief is om te verwarmen, kan u via de Vlaamse overheid een premie krijgen als u een warmtepomp installeert. Bij nieuwbouwwoningen is deze premie verwerkt in het EPB-dossier als een korting op het kadastraal inkomen. Bij renovatie kan deze premie worden aangevraagd via ‘Mijn Verbouwpremie’.

De hoogte van deze warmtepomp premie is afhankelijk van het type en rendement van de warmtepomp die u plaatst. Om deze premie te mogen ontvangen, moet u aan enkele voorwaarden voldoen. Deze voorwaarden en technische vereisten kan je terugvinden via volgende website: https://www.vlaanderen.be/premies-voor-renovatie/mijn-verbouwpremie/mijn-verbouwpremie-voor-warmtepomp

Conclusie

De overstap van een accukachel naar een warmtepomp is een toekomstgerichte keuze die helpt bij het creëren van een gezondere leefomgeving. Het is een investering die in lijn ligt met de groeiende wereldwijde inzet voor een duurzamere toekomst. Deze beslissing is zowel economisch als ecologisch zinvol.

Meer weten?

Onze energie-experts helpen u graag verder.